Food crops destroyed by Aquino-Cojuangco minions in Hacienda Luisita

UNHOLY ATTACK. The Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) condemns the ongoing destruction of food crops grown by farmworkers in their bungkalan areas or collective farms. The atrocities are perpetrated by known Cojuangco-Aquino minions.

Source: Food crops destroyed by Aquino-Cojuangco minions in Hacienda Luisita

Advertisements

Bungkalan at Hacienda Luisita

Latest Update from Hacienda Luisita

Posisyon ng AMBALA hinggil sa Proyektong Bungkalan sa loob ng binakurang lupa ng Tarlac Development Corporation (TADECO):

1. Mahigit nang isang dekadang nakaposisyon ang mga manggagawang bukid sa loob ng 358 ektaryang sapilitan at marahas na binakuran ng Tarlac Development Corporation (sa Balete at sa Cutcut 2nd) noong September 2013 hanggang April 2014; Pag sinabing nakaposisyon, natatamnan na nila ito, nalilinang, at ginagawang produktibo, at nakapag-aambag sa ekonomiya ng mamamayan;

2. Batay sa orihinal na loan contract document, ang lahat ng agrikultural na lupa na natransfer sa TADECO mula sa TABACALERA ay dapat na maibalik sa mga magsasaka matapos ang 10 taon mula sa petsa ng pag-utang nila; kasama sa kabuuang lupa na dapat maibalik sa magsasaka itong mga binakuran ng TADECO sa barangay Balete at Cutcut 2nd;

3. Batay noong 1989 SDO, sa panunungkulan ng isang Presidenteng Cojuangco – Aquino, maanomalyang pinayagan ng DAR na maitakas ng mga Cojuangco Aquino ang mga lupa sa pamamagitan ng erroneous o maling pagklasipika ng mga lupa sa mga pangalang: Unproductive Lands, Agro-Forest, at Reserves; gayong ikinubli ng mga pangalang ito ang mga iligal na kumbersyon sa lupa na dapat sana ay pag-aari na ng mga manggagawang bukid kung naibigay sa kanila ang Hacienda Luisita noong 1967; itinago ng mga Cojuangco Aquino, ang pagbabawas ng sukat na ginawa na pala nilang Luisita Golf and Country Club, at Luisita Industrial Park, pati ang mga lupang inilipat nila sa Central Azucarera de Tarlac, gayong ang mga korporasyong ito ay pag-aari lang din naman ng mga Cojuangco- Aquino;

4. Batay sa April 24, 2012 na desisyon ng Korte Suprema, kinilala nito ang argumento ng mga manggagawang bukid hinggil sa mga lupa ng TADECO na maanomalyang hindi inilipat sa HLI, kaya may mahigpit itong bilin na: hanapin pa at ipamahagi ang iba pang agrikultural na lupa na pag-aari ng TADECO at bahagi ng tinatawag na Hacienda Luisita, na hindi nailipat sa HLI, lagpas pa sa 4,916 ektaryang lupa, ngunit nakapaloob sa orihinal na sukat na 6,443 ektarya;

5. Ang mga hawak ng TADECO na mga titulo diumano sa Brgy. Balete gaya ng TCT no. 408283 na may 83.7 hectares, TCT no. 408282 na may 35.9 hectares, at TCT no. 408279 na may 1.9 hectares ay parehas mula sa TCT no. 231161 na kapatid din lang naman ng mga TCT no. 231166 na may 61 hectares, TCT no. 231174 na may 19.2 hectares, TCT no. 231164 na may 22.3 hectares, at TCT no. 231183 na may 34.2 hectares na sa lahat-lahat ay aabot ng 258.2 hectares na siyang binakuran sa Brgy. Balete, ay mga anak lang din naman ng TCT no. 215100, na mula lang din sa TCT no. 205198, na higit pang matunton na anak din lang ng TCT no. 143015, na nanggaling sa TCT No. 138935, na nanggaling naman sa TCT No. 30413 na orihinal na TADECO Title sa kabuuang mga lupa ng Asyenda Luisita sa Tarlac City na mula lang din sa titulo ng TABACALERA na TCT No. 4173;

6. Gayundin, ang hawak na titulo ng TADECO sa halos 100 ektarya na marahas na binakuran sa Brgy. Cutcut 2nd ng mga Cojuangco – Aquino at ipinuslit na di ipamahagi, na TCT No. 400301 na may dalawang parsela ng lupa na ang isang parsela ay may sukat na 10.5 hectares at ang isa pang parsela na may sukat na 89.2 hectares, ay mula lang din naman sa TCT no. 240211, na anak lamang ng TCT No. 231197, na bahagi ng dating TCT No. 215101 na siyang anak na titulo ng TCT No. 205198 na anak ng din lang ng TCT no. 143015, na nanggaling sa TCT No. 138935, na nanggaling naman sa TCT No. 30413 na orihinal na TADECO Title sa mga lupa ng Asyenda Luisita sa Tarlac City na mula lang din sa titulo ng TABACALERA na TCT No. 4173;

7. Nagsampa ng kasong unlawful detainer ang TADECO sa mahigit 100 manggagawang bukid noong 2013, naipabasura ito ng mga manggagawang bukid, dahil kinilala ng lokal na korte, na wala naman talagang batayan ang kaso, ngunit kahit walang batayang legal para sa pagpapalayas, at walang anumang “court order” na may bisang magpalayas, kinasangkapan ng TADECO, ang posisyon sa gobyerno ng kaanak nitong Pangulo ng bansa, kaya epektibong na-command ang buong kapulisan ng Tarlac, pati AFP, para protektahan ang pang bubuldozer ng palay, panununog at pagwawasak ng kubo, pagpapalayas sa mga magsasaka, at pagbabakod;

8. Aabot ng 10 milyon piso ang kabuuang puhunan ng mga binuldozer na palay at gulay, kasama ang mga kubo na winasak. Aabot na din ng isang daang milyon mahigit, ang nawalang oportunidad sa ani, ngayong tatlong taon na nilang itiniwangwang ang lupa;

9. Patong-patong naman na gawa-gawang kasong kriminal ang isinampa ng TADECO sa mga manggagawang bukid, pati sa isang konsehal ng bayan ng Tarlac na taga Balete mismo, gayong usapin ito ng tunggalian ng karapatan sa lupa at hindi kasong kriminal dapat;

10. Habang may nakabinbin pang omnibus motion ang AMBALA na nakafile sa Supreme Court hinggil sa kabuuang pagkukuwestyon ng mga manggagawang bukid sa pamamaraan ng pamamahagi ng lupa sa Asyenda Luisita mula sa maanomalyang TAMBIOLO land reform, kasama ang usapin sa iligal na APFU, ang hindi umuusad na audit para masingil na ang 1.33 bilyong pisong utang ng mga Cojuangco Aquino, ang maanomalyang listahan ng mga benepisaryo na nagtanggal ng karapatan sa dapat na magkaroon ng lupa, ngunit nagbigay ng karapatan sa mga di karapat-dapat, at lalong higit sa pinaliit pang lalong sukat ng lupa na inilaan para sa pamamahagi sa mga benepisaryo sa Asyenda Luisita;

11. At nakabinbin din sa DOJ ang mga kaso na isinampa ng mga manggagawang bukid hinggil sa marahas na pagpapalayas sa kanila sa kanilang bukid na sinasaka, pati ang aktuwal na mga halaga ng sinirang pananim ng TADECO;

12. Mula nang mabakuran noong 2013 ang mga lupa sa Balete at Cutcut 2nd, hanggang sa kasalukuyan, nananatili itong agrikultural na lupa, na itiniwangwang lamang at pinabayaan ng TADECO.

Kaya, dahil sa mga nabanggit sa itaas:

1. Makatarungang isulong ng mga manggagawang bukid ng Asyenda Luisita ang Proyektong Bungkalan sa mga lupang agrikultural naman, kayang patunayan sa mga papel na bahagi ng dapat na maipamahagi pero hindi ipinamahagi, at ngayoy itinitiwangwang pa at iligal na kinakamkam ng mga Cojuangco Aquino;

2. Habang nakabinbin pa at dinidinig ang mga habol ng manggagawang bukid sa mga opisina ng mga ahensya at departamento gaya ng DOJ, at Korte Suprema, makataong hayaan munang magbungkal ang mga magsasaka, hindi naman permanenteng istruktura ang mga palay at gulay at mga pananim, hayaan munang gawing produktibo ang lupa, at magsilbi sa kumakalam na sikmura ng mamamayan;

3. Ipatupad na dapat ng DAR, nang matapat, ang binanggit na ng Korte Suprema sa desisyon nito noong April 24, 2012, na ayon sa mandato ng DAR, sa ilalim ng batas ng reporma sa lupa, na malaong ipasailalim para sa repormang agraryo ang iba pang agrikultural na lupaing dating hawak ng TADECO na hindi nailipat sa HLI ngunit dapat na sinaklaw ng RA 6657;

4. Napakalinaw na hindi hiwalay na isyu/hiwalay na lupa/o hiwalay na pamamahagi dapat ang mga bagong nabigyan ng NOC na lupa ng TADECO sa Brgy. Balete at Brgy. Cutcut 2nd. Mga lupa ito na bahagi ng 6,443 ektaryang lupain ng Asyenda Luisita, at napatunayang matabang lupang agrikultural pa, na ibig din sabihin ay istorikal at makatarungang pag-aari ng mga manggagawang bukid ng Asyenda Luisita;

5. Dapat pa nga na pagbayarin ng daang milyong pisong danyos ang TADECO at mga Cojuangco – Aquino sa walang kaluluwa nitong pambubuldozer sa mga gulay at palay at pangwawasak at panununog ng kubo, at pagpapalayas sa mga magbubukid nitong 2013 hanggang 2014 sa kabila ng belated na deklarasyon ng NOC ng DAR.

No land, no justice 3 years after SC ruling on Luisita  

1

Farmers troop to the DOJ to file hundreds of criminal complaints against the Aquino-Cojuangcos in October 2014.

 

Agrarian unrest and impunity linger in Hacienda Luisita, three years after the landmark Supreme Court  (SC) ruling for total land distribution.

Farm workers led by the Alyansa ng Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (AMBALA) and the national federation Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) once again trooped to the Department of Justice (DOJ) office in Padre Faura, Manila, today to demand land and justice for Hacienda Luisita farmers.

Even before the clamor grew with the DAP and the Mamasapano fiascos, Luisita farmers were among the first to call for Aquino’s resignation over sham land reform, human rights violations and violence unleashed by the state against supposed agrarian reform beneficiaries in the controversial sugar estate controlled by the Presidential kin for decades.

“It seems that it was not only in Mamasapano that Aquino gave a stand down order. It appears that even DOJ Secretary Leila de Lima was ordered not to act on the complaints we filed against the Aquino-Cojuangcos,” laments Florida Sibayan, AMBALA Chairperson.

During the past year, farmers have trooped thrice to the DOJ to seek justice for a string of atrocities committed by Aquino’s kin including his sister, Ma. Elena “Ballsy” Aquino-Cruz of the Tarlac Development Corporation (TADECO), their employees and goons, police officials, local government and Department of Agrarian Reform (DAR) officials.

Complaints were filed by farmers on January 16, March 20, and October 10, 2014 for more than a hundred counts of various criminal offenses which involved the bulldozing and destruction of millions worth of crops, burning of homes, fencing of farm lots, theft of farm tools and animals, arbitrary arrests and illegal detention including that of a minor, assault, mauling and attempted murders over several incidents from September 2013 up to August of 2014.

After the last filing of complaints at the DOJ in October, Malacanang was quick to denounce AMBALA and even dared the beleaguered farmers to present evidence to the public to back their complaints. “We believe this is a strong signal from Aquino himself for the DOJ to ignore the cases we filed against his kin,” said Sibayan.

Despite several follow-up letters, the DOJ has yet to act on any of the complaints. Meanwhile, several farmers still face fabricated charges filed by the Aquino-Cojuangcos in local courts in their bailiwick Tarlac. Harassment of Luisita farmers and leaders continue to this day.

Even the DAR, the government agency mandated to carry out land distribution, weighed down thirteen (13) AMBALA members with absurd charges of violation of the Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) which farmers see as a ploy to evict them from parcels of land they have been cultivating for years. Other pending cases against farmers and their advocates include a direct assault charge filed by police against nine (9) persons whom police violently nabbed whilst on a fact finding mission on September 17, 2013; a trespassing charge against Tarlac City Councilor Emily Ladera-Facunla, who was acting in her capacity as a public official to intervene in a bulldozing incident involving police and goons of the Aquino-Cojuangcos in December 2013; and physical injuries complaints against farmworkers Ofelia Hernandez, Marcelino Lugay and Romeo Corpuz, who ironically suffered near fatal injuries after a violent assault by Aquino-Cojuangco goons in March 2014.

Other fabricated cases against farmers have been dismissed by local courts or reverted to the DAR due to their agrarian nature, but not without tedious processes taking its toll on the victims.

On April 24, 2012, the Supreme Court issued a final and executory decision for total land distribution and the revocation of the Stock Distribution Option (SDO) land reform scheme in Hacienda Luisita. Three years after, farmers complain of the chaotic distribution process carried out by DAR. The SC also ruled for the Hacienda Luisita, Inc. to audit and return Php 1.33 billion to farmworkers for the sale of Luisita landholdings.

Without any clear development in the auditing process, the Aquino-Cojuangcos have been continuously maneuvering to hide and maximize land and company assets without the knowledge of the thousands of farmworkers who were once practically co-owners of the HLI under the SDO, and even the thousands of others who remain shareholders of the company per the 2012 SC ruling. The fencing of agricultural land, commercial development of certain areas within the estate, and the reported sale of the Central Azucarera de Tarlac sugar mill are examples of recent maneuvers of the Aquino-Cojuangcos.

AMBALA also filed motions to cite the DAR with contempt and indirect contempt of court in January last year, which includes a prayer to order the DAR to put a stop to TADECO’s illegal bulldozing and destruction of farmers’ livelihood. The SC has yet to act on the farmers’ appeals.

Today, farmers say that the Aquino-Cojuangcos have maintained control of thousands of hectares of land, while majority of beneficiaries awarded CLOAs or certificates of land ownership have fallen prey to illicit lease or buy-back agreements with dummies representing the Aquino-Cojuangcos. President Aquino’s kin maintain control of sugarcane production in the estate while plans are underway for ambitious land conversion and development projects within the estate.

The illicit contracts peddled to beneficiaries are similar to agribusiness venture agreements or AVAs now being institutionalized by the Aquino government.

“AVAs are modified clones of the SDO designed to legitimize land monopoly, landgrabbing and slave wages for agricultural workers,” said Ranmil Echanis, UMA deputy secretary general. Luisita farmworkers received wages as low as P 9.50 per payday during the SDO period, prompting thousands of farmers to strike in 2004.

The SDO scheme, however, is still in effect in more than a dozen haciendas in Negros and elsewhere, affecting thousands of farmworkers up to this day. Meanwhile, at least 1.2 million hectares of “CARP-awarded” land across the country are under various AVAs.

“Bogus land reform and government’s failure to provide crucial support services to farmers are further highlighted by unabated bureaucratic corruption typical of multi-billion anomalies and scams in the state’s agriculture and land reform departments hogging today’s headlines,” said Echanis referring to recent Commission on Audit (COA) reports implicating Aquino’s alter-egos in the DAR and Department of Agriculture.

“We have had enough of Aquino’s corruption, incompetence and lies. Even without mentioning the monstrosities we now know as Yolanda, Mamasapano or DAP – Hacienda Luisita is more than enough reason to kick Aquino out of office,” said Echanis.

Aquino and AFP Chief Gen. Gregorio Pio Catapang are also implicated in the Hacienda Luisita massacre case where at least 7 farmworkers were killed in a violent strike dispersal. A motion by survivors and kin of victims to reopen the case was immediately junked by the Ombudsman several weeks after it was filed in August 2014.

Without any hope of justice from different levels of government and its institutions, farmers are now looking into filing their complaints through the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and its counterpart within the Joint Monitoring Committee (JMC) on the peace talks, and even international tribunals.

SEE ALSO:

Two years after the Luisita the SC decision

Human Rights Situation in Hacienda Luisita

Jardeleza appointment, another PNoy ploy to keep ‪Hacienda Luisita‬

noyjar

Statement by the Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA)

August 21, 2014

The recent controversial appointment of former Solicitor General Francis Jardeleza as Associate Justice of the Supreme Court (SC) is another brazen maneuver by President BS Aquino for him to be able to continue corrupt practices as Pork Barrel King and to secure Cojuangco-Aquino interests in Hacienda Luisita.

As Solicitor-General, Jardeleza repeatedly echoed the Cojuangco-Aquinos’s position, practically undermining the SC’s landmark decision on land distribution and truthful accounting of Hacienda Luisita, Inc. (HLI) assets. As Justice, Jardeleza is expected by BS Aquino to defend and eventually declare “legal” the sham land distribution implemented by the Department of Agrarian Reform (DAR) and all other anomalies by the Aquino regime in Hacienda Luisita.

Jardeleza defended the DAR before the SC last year by arguing that the DAR is correct to oblige beneficiaries to pay amortization, and accurate in its land survey even with the glaring and indefensible deduction of hundreds of hectares of agricultural land for distribution to farmworkers.

Jardeleza contributed to the cover-up of the Cojuangcos’ anomalous transactions when he argued that technically, as party to the case, the HLI — or the Cojuangcos — must have a say in the appointment of an auditing firm that will scrutinize its books on the P 1.33 Billion proceeds of sale that the Cojuangcos owe its co-owners, the farmworkers. This intervention caused much delay that until now, the auditing process remains in a standstill. Disgruntled Luisita farmworkers are still deprived of their rightful share. Land and justice remain elusive to Luisita farmworkers.

Jardeleza also upheld the DAR’s refusal to recognize the “bungkalan” land cultivation campaign initiated by farm workers in 2005, which has now led to the eviction of hundreds of farmers and wanton destruction of more than a hundred hectares of ricefields and foodcrop plantations in Hacienda Luisita. Jardeleza’s rabid defense of Cojuangco-Aquino landlord interests has led to gross human rights violations and extensive loss of livelihood in several Luisita villages.

There is still a pending SC motion by the Alyansa ng Manggagawang Bukid ng Asyenda Luisita (AMBALA) to cite DAR and Cojuangco firm TADECO in contempt of the high court’s landmark decision. Farmworkers do not expect truth and justice to prevail with a Cojuangco lawyer in the Supreme Court.

Aquino appointed Jardeleza to the SC under very controversial circumstances. The former solicitor general who defended the government in the PDAF and DAP cases would naturally defend the position and interests of the Pork Barrel King who appointed him. Jardeleza will naturally present his previous arguments to defend the Cojuangcos in pending SC motions on the sham land distribution in Hacienda Luisita.

This power trip Jardeleza appointment once again demonstrates BS Aquino’s megalomania – the Pork Barrel King is interested only in his self-preservation. Hacienda Luisita farmworkers will join the Manila launch of the people’s initiative against the pork barrel and Million People March in Luneta on August 25.

Farmworkers can only pin their hopes for genuine land reform and justice in the movement to oust this despotic landlord president.

Luisita farmers join clamor for Aquino to step down due to DAP fiasco

patalsikinFarm workers from Hacienda Luisita have expressed their solid support to the people’s growing clamor to hold “Pork Barrel King” President BS Aquino liable for the unconstitutional Disbursement Acceleration Program (DAP).

In a statement, Florida Sibayan, chairperson of the Alyansa ng mga Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita or AMBALA, said that “one look at the situation of farmworkers in Hacienda Luisita will reveal to the public that the implementation of the DAP was never in ‘good faith.’”Around Php 6 Billion from the DAP was reportedly used by President BS Aquino to bribe legislators and push the impeachment and conviction of Supreme Court (SC) Chief Justice Renato Corona. Corona is known be instrumental in the drafting of the landmark SC decision on land distribution in Hacienda Luisita.

After the first SC ruling was publicized in November 22, 2011, the House of Representatives immediately lodged an impeachment case against Corona on December 12. When the SC promulgated its final and executory decision on Hacienda Luisita on April 24, 2012, the Senate convicted Corona only after a month on May 29. The release of DAP funds to anti-Corona congressmen and senators coinciding with these events further fueled speculation that President Aquino pursued Corona’s ouster from the SC to protect his family’s landlord interests.

Now-detained Sen. Jinggoy Estrada revealed in September 2013 that he and other senators who voted to convict Corona received P50 million each in additional funds months after the impeachment trial. Those in the House of Representatives who voted against Corona purportedly received P10 million each from the DAP.

“The Corona impeachment was merely BS Aquino’s first step in an elaborate swindle of Luisita farmworkers and the general public to ensure that Hacienda Luisita will remain under the control of the Cojuangco-Aquino family,” said Sibayan.

The Department of Agrarian Reform (DAR) was also handed out Php 5.4 billion from the DAP for landlord compensation, including advance payment to the Cojuangco-Aquino family for government acquisition of Hacienda Luisita. Luisita farmers lamented that the President’s kin was overpaid by P 167 million on top of the SC-prescribed compensation which pegged the amount to the estate’s 1989 valuation. “(The Cojuangcos) do not even deserve a single centavo for Hacienda Luisita, because the farmworkers are the original owners of the land,” Sibayan said.

The DAR which was tasked by the SC to undertake land distribution has clearly maneuvered in favor of the Cojuangco-Aquinos and has used public funds to disenfranchise and evict its target beneficiaries. As of late DAR personnel have been directly involved in bulldozing and destruction of crops in “bungkalan” or land cultivation areas of AMBALA and its members, to make way for the replanting of sugarcane for the Cojuangco-owned Central Azucarera de Tarlac sugar mill.

See latest video July 8, 2014, Sitio Maligaya, Mapalacsiao, Hacienda Luisita

The DAR is reportedly channeling funds intended for land reform support services to Cojuangco-Aquino sugarcane planters engaged in the aryendo (leasehold) system, while promoting the Agrarian Reform Beneficiaries Organization (ARBO) and the sugar block farming scheme as legal front for reconcentration of agricultural land and renewed land grabbing by the Cojuangco-Aquinos. One of the Cojuangco family’s trusted sugar mill supervisors, Arsenio Valentino, is now head of an ARBO unit which has discretion over support service funds from the DAR.

AMBALA also slammed slow prosecution and special treatment for those involved in the multi-billion pork barrel scam, while hundreds of farmworkers in Hacienda Luisita are unlawfully arrested and detained almost everyday for defending their land. Suffering injustice and impunity ten years after the Hacienda Luisita massacre, farm workers vowed to be at the forefront of people’s protests to oust President Aquino.

The Unyon ng mga Mangagagawa sa Agrikultura (UMA) in cooperation with Tudla Productions and Luisita Watch recently released a short video primer on Hacienda Luisita, “Lupa at Hustisya” on youtube. 

PAHAYAG NG AMBALA HINGGIL SA DAP

Anstatementg mga manggagawang-bukid ng Hacienda Luisita ay nakikiisa sa panawagan ng sambayanan para panagutin – patalsikin – ang kurakot at mangangamkam na asenderong Pangulo na si BS Cojuangco-Aquino.

Isang sulyap lang sa sitwasyon ngayon sa Hacienda Luisita, ay malalantad na sa publiko na walang anumang bahid ng “mabuting intensyon” o “good faith” ang mga hakbang ng Pangulo kaugnay ng Disbursement Accelaration Program (DAP) na hinatulan ng Korte Suprema bilang unconstitutional.

Ilang buwan pa lamang sa pwesto si BS Aquino nang simulan ng Korte Suprema ang oral arguments sa kaso ng Hacienda Luisita. At sa panahong ito, agad na nagmaniobra – ngunit nabigo – ang pamilya Cojuangco-Aquino na ilusot ang isang “compromise deal” para ibalik ang iskemang stock distribution option o SDO na ipinababasura ng mga manggagawang-bukid. Matatandaan na sa panahon ni Cory, habang si Florencio Abad ang kalihim ng Department of Agrarian Reform (DAR) ay sapilitang ipinatupad ang mapagsamantala at mapanlinlang na iskemang SDO, upang matakasan ng pamilya Cojuangco-Aquino ang pisikal na distribusyon ng lupa sa mga magbubukid.

Si Abad, bilang pinagkakatiwalaang alipores ni BS Aquino ang siya ring mahigpit niyang kakutsaba sa pagluluto ng DAP. Nalalantad ngayon ang DAP bilang pinakamalaking pondong pork barrel para matiyak ng Pangulo ang pampulitikang kontrol o patronage sa iba’t ibang sangay ng pamahalaan – lalo na sa isyu ng impeachment ni Chief Justice Corona na tukoy bilang instrumental sa pagbabalangkas ng makasaysayang desisyon ng Korte Suprema sa Hacienda Luisita.

Ang impeachment ni Corona ay unang hakbang pa lamang ni BS Aquino sa isa na namang enggrandeng panggagantso sa mga manggagawang-bukid at publiko upang manatili sa kanilang kontrol sa buong asyenda. Tulad noong panahon ni Cory, ginagamit ng pamilya Cojuangco-Aquino ang poder, kapangyarihan at mismong batas upang ikutan ang desisyon ng Korte Suprema. Kinakasangkapan ni BS Aquino ang buong pwersa ng estado tulad ng DAR, pulisya, militar, mga lokal na korte at iba pa – na hindi naman makakakilos kung hindi gamit ang pondo mula sa buwis ng mamamayan – upang protektahan ang kanilang interes sa Hacienda Luisita.

Hindi malayo na ang bilyun-bilyong pondo mula sa DAP ay tuwirang ginagamit bilang “harassment fund” ni BS Aquino upang pagulungin ang makinarya ng walang tigil na pagsalanta sa kabuhayan at karapatan ng mga manggagawang-bukid sa Hacienda Luisita.

Dapat isapubliko kung saan napunta ang P 5.4 Bilyong pondo ng DAP na inilaan diumano para sa kumpensasyon sa mga panginoong maylupa, kabilang na ang pamilya Cojuangco-Aquino. Ayon na mismo sa DAR, tumataginting na P 471.5 milyon ang natanggap ng mga Cojuangco para sa Luisita – na maanomalyang pinatungan ng DAR ng P167 milyon mula sa orihinal na halaga na iniutos ng Korte Suprema. Kung kami ang tatanungin, hindi na dapat bayaran maski isang kusing ang pamilya Cojuangco-Aquino dahil ang lupa ay orihinal na pinagyaman ng mga magbubukid at kinamkam lamang nila. Bukod dito, ang P1.33 Bilyon na pinagbentahan ng aming lupa sa ilalim ng Hacienda Luisita, Inc. – hanggang ngayon ay hindi pa rin ibinabalik sa mga magbubukid.

Kahina-hinala rin ang paglalaan ni BS Aquino ng P 2 Bilyong piso mula sa DAP para sa mga pagpapagawa ng mga kalsada sa probinsya ng Tarlac. Ang nakikita naming napakabilis at napakasipag na proyekto ng pagsesemento sa Tarlac ay ang kilo-kilometrong sementong bakod na itinayo ng pamilya Cojuangco-Aquino upang itaboy ang libu-libong magbubukid sa mahigit isanlibong ektarya ng agrikultural na lupa na ipinagkakait nila sa amin.

Habang usad-pagong ang pagsasampa ng kaso at paglilitis sa mga kurakot, at habang nagtatamasa ng espesyal na trato ang iilang piraso ng detenidong sangkot sa pork barrel scam, patung-patong na gawa-gawang kasong sibil at kriminal ang isinasampa ng pamilya Cojuangco-Aquino laban sa mga manggagawang-bukid. Ako mismo, bilang lider ng mga magbubukid ay ilang beses nang binugbog, dinampot at ipinakulong ng mga awtoridad sa panahon ni BS Aquino. Hindi lang isa o dalawang lider-magsasaka ang kinakasuhan sa kasalukuyan kundi DAAN-DAANG manggagawang-bukid na ang tanging kasalanan ay ang ipagtanggol ang kanilang lupa.

Saan galing ang pondo para tuluy-tuloy na makapagpakilos ang pamilya Cojuangco-Aquino ng daan-daang armadong gwardya, mga batalyon ng militar, SWAT, pulis – at ngayon pati na mismo ang mga abugado at opisyal ng DAR sa pagpapalayas, paninira at pagbuldoser ng mga pananim, panununog ng mga kubo, pananakit, pambubugbog, at pagpapakulong ng mga magbubukid sa Hacienda Luisita? Sa gitna nito, wala pa ring hustisya para sa mga biktima ng masaker sa Hacienda Luisita.

Ang DAP ay tiyak na bahagi ng maitim na pakana at kitang-kita sa mismong bakuran ni BS Aquino ang talamak ang paglustay ng pampublikong pondo para sa panloloko, pandarahas at pangangamkam ng kanilang asenderong angkan. Kaya naman gayon na lang ang aming pakikiisa sa iba’t ibang pagsisikap ng mamamayang lumalaban para mapanagot ang mga kurakot sa pamahalaan.

Puro kasinungalingan at paghahambog na naman ang tiyak na isisiwalat ni BS Aquino sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address sa Hulyo 28. Kaisa kami ng malawak na sambayanan sa malakas na panawagan para panagutin at patalsikin ang Pork Barrel King!

FLORIDA SIBAYAN
Tagapangulo, AMBALA

Hacienda Luisita farmers: Denied of their land, denied of their source of life

Report by Bulatlat.com

Two years after the Supreme Court ordered the distribution of Hacienda Luisita lands to farmworker-beneficiaries, the Cojuangco-Aquinos, with the help of the Department of Agrarian Reform, have been doing everything to maintain their stranglehold on Luisita, and to provent farmers from taking control of their own land.

VIDEOS: Hacienda Luisita farmers storm DAR offices

effigies

AMBALA-UMA  NEWS RELEASE: April 24, 2014

Hundreds of angry farmers from Hacienda Luisita in Tarlac province stormed the Department of Agrarian Reform (DAR) main office in Quezon City today to protest what they called “hoax land distribution” and the escalating state violence against supposed farmworker-beneficiaries (FWBs) in the dispute-ridden sugar estate.

The Supreme Court (SC) ruled to distribute Hacienda Luisita to farmworkers in a landmark decision released exactly two years ago today. Farmers led by the Alyansa ng mga Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (AMBALA) lamented that the Cojuangco-Aquino clan is unlawfully wielding its clout to evict and disenfanchise farmers, and ultimately retain control of Hacienda Luisita.

“Our situation is worse than ever under another hacendero president,” said Florida Sibayan, AMBALA chairperson. “The first Cojuangco-Aquino president gave us the bogus CARP and the oppressive SDO. This latest hacendero scion has no qualms dumping thugs, state forces and bulldozers in Luisita, brazenly transforming our ricefields and agricultural areas into walled garrisons. Luisita is under a reign of terror and impunity.”

AMBALA is the main petitioner favored by the 2012 SC decision on Luisita, but the DAR has consistently disregarded AMBALA’s for pleas for free land distribution, collective ownership and recognition of their breaktrough bungkalan (tillage) campaign.

Escalating agrarian unrest in Hacienda Luisita, marked by a recent series of violent attacks against supposed farmworker-beneficiaries, has attracted the attention of international media groups, including Qatar-based English language news and current affairs channel Al Jazeera and the Asian Catholic news source UCAN News of Hong Kong.

In its April 12 report, Al Jazeera left a scathing commentary on the Aquino administration: “Justice is just too slow. No matter the promises, the struggle against the landowners represent the darker side of President Aquino’s legacy.”

“Our rage against this cruel, heartless hacendero administration harks back to decades of oppression our ancestors endured under the Cojuangco-Aquinos. After the SC decision, we did not miss any opportunity to bring our proposals and grievances before all the proper government agencies such as the DAR, the Department of Justice, and the Supreme Court. But did we get any answers?”

“Aquino’s ‘daang matuwid’ rhetoric is an empty slogan to cover up his family’s crimes against farmworkers and the people. This hoax land distribution cost the Filipino people at least Php 471.5 million in public funds. Still, land and justice remains elusive to us Luisita farmers.”

“It is but just to call for Aquino’s ouster. The public is very much aware that his criminal negligence, incompetence, blind subservience to imperialist dictates and self-serving actuations have brought boundless suffering not just to us peasants, but also to Typhoon Yolanda survivors in the Eastern Visayas, the urban poor communities, wage earners and and ordinary professionals.”

Pushed to the wall, Hacienda Luisita farmworkers can only pin their hopes on the movement to oust President Aquino.#

NEWS COVERAGE BY Bulatlat.com, Philippine Online Chronicles, Tribune, Manila Times, Manila Bulletin, Manila Standard Today, Philippine Star, Remate, Rappler, DZMM Teleradyo, DWIZ 882, News5, UNTV, and GMA News.