Pagpupugay sa buhay at pakikibaka ni Romeo “Apong Fernan” Corpuz ng Hacienda Luisita — UMA Pilipinas

Pakikiramay ang ipinapaabot ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) sa naiwang pamilya, mga kababaryo at kasama sa pakikibaka ni Romeo “Ka Fernan” Corpuz, magiting na aktibista at miyembro ng Alyansa ng mga Manggagawang-Bukid sa Asyenda Luisita o AMBALA. Ang hindi inaasahang pagpanaw ni Apong Fernan sa edad na 53 ay dulot na rin […]

via Pagpupugay sa buhay at pakikibaka ni Romeo “Apong Fernan” Corpuz ng Hacienda Luisita — UMA Pilipinas

Advertisements

Luista Farmers to DAR: Nullify Aquino’s Fake Land Distribution — UMA Pilipinas

13567480_918269868283629_8589291668509132003_n

Present at the DAR dialogue w/ Luisita farmers, (from left) former Tarlac City Councilor Emmy Ladera (sister of Luisita martyr Abel Ladera), UMA Secretary General Ka Daning Ramos, and AMBALA Chairperson Florida Sibayan.

More than a hundred Hacienda Luisita farmers met Department of Agrarian Reform (DAR) Secretary Rafael “Ka Paeng” Mariano today to demand the nullification of fake land distribution implemented under former President BS Aquino, a scion of the landlord Cojuangco-Aquino family, through the DAR led by former secretary Virgilio de los Reyes. The farmers […]

via Luista Farmers to DAR: Nullify Aquino’s Fake Land Distribution — UMA Pilipinas

Food crops destroyed by Aquino-Cojuangco minions in Hacienda Luisita

UNHOLY ATTACK. The Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) condemns the ongoing destruction of food crops grown by farmworkers in their bungkalan areas or collective farms. The atrocities are perpetrated by known Cojuangco-Aquino minions.

Source: Food crops destroyed by Aquino-Cojuangco minions in Hacienda Luisita

Bungkalan at Hacienda Luisita

Latest Update from Hacienda Luisita

Posisyon ng AMBALA hinggil sa Proyektong Bungkalan sa loob ng binakurang lupa ng Tarlac Development Corporation (TADECO):

1. Mahigit nang isang dekadang nakaposisyon ang mga manggagawang bukid sa loob ng 358 ektaryang sapilitan at marahas na binakuran ng Tarlac Development Corporation (sa Balete at sa Cutcut 2nd) noong September 2013 hanggang April 2014; Pag sinabing nakaposisyon, natatamnan na nila ito, nalilinang, at ginagawang produktibo, at nakapag-aambag sa ekonomiya ng mamamayan;

2. Batay sa orihinal na loan contract document, ang lahat ng agrikultural na lupa na natransfer sa TADECO mula sa TABACALERA ay dapat na maibalik sa mga magsasaka matapos ang 10 taon mula sa petsa ng pag-utang nila; kasama sa kabuuang lupa na dapat maibalik sa magsasaka itong mga binakuran ng TADECO sa barangay Balete at Cutcut 2nd;

3. Batay noong 1989 SDO, sa panunungkulan ng isang Presidenteng Cojuangco – Aquino, maanomalyang pinayagan ng DAR na maitakas ng mga Cojuangco Aquino ang mga lupa sa pamamagitan ng erroneous o maling pagklasipika ng mga lupa sa mga pangalang: Unproductive Lands, Agro-Forest, at Reserves; gayong ikinubli ng mga pangalang ito ang mga iligal na kumbersyon sa lupa na dapat sana ay pag-aari na ng mga manggagawang bukid kung naibigay sa kanila ang Hacienda Luisita noong 1967; itinago ng mga Cojuangco Aquino, ang pagbabawas ng sukat na ginawa na pala nilang Luisita Golf and Country Club, at Luisita Industrial Park, pati ang mga lupang inilipat nila sa Central Azucarera de Tarlac, gayong ang mga korporasyong ito ay pag-aari lang din naman ng mga Cojuangco- Aquino;

4. Batay sa April 24, 2012 na desisyon ng Korte Suprema, kinilala nito ang argumento ng mga manggagawang bukid hinggil sa mga lupa ng TADECO na maanomalyang hindi inilipat sa HLI, kaya may mahigpit itong bilin na: hanapin pa at ipamahagi ang iba pang agrikultural na lupa na pag-aari ng TADECO at bahagi ng tinatawag na Hacienda Luisita, na hindi nailipat sa HLI, lagpas pa sa 4,916 ektaryang lupa, ngunit nakapaloob sa orihinal na sukat na 6,443 ektarya;

5. Ang mga hawak ng TADECO na mga titulo diumano sa Brgy. Balete gaya ng TCT no. 408283 na may 83.7 hectares, TCT no. 408282 na may 35.9 hectares, at TCT no. 408279 na may 1.9 hectares ay parehas mula sa TCT no. 231161 na kapatid din lang naman ng mga TCT no. 231166 na may 61 hectares, TCT no. 231174 na may 19.2 hectares, TCT no. 231164 na may 22.3 hectares, at TCT no. 231183 na may 34.2 hectares na sa lahat-lahat ay aabot ng 258.2 hectares na siyang binakuran sa Brgy. Balete, ay mga anak lang din naman ng TCT no. 215100, na mula lang din sa TCT no. 205198, na higit pang matunton na anak din lang ng TCT no. 143015, na nanggaling sa TCT No. 138935, na nanggaling naman sa TCT No. 30413 na orihinal na TADECO Title sa kabuuang mga lupa ng Asyenda Luisita sa Tarlac City na mula lang din sa titulo ng TABACALERA na TCT No. 4173;

6. Gayundin, ang hawak na titulo ng TADECO sa halos 100 ektarya na marahas na binakuran sa Brgy. Cutcut 2nd ng mga Cojuangco – Aquino at ipinuslit na di ipamahagi, na TCT No. 400301 na may dalawang parsela ng lupa na ang isang parsela ay may sukat na 10.5 hectares at ang isa pang parsela na may sukat na 89.2 hectares, ay mula lang din naman sa TCT no. 240211, na anak lamang ng TCT No. 231197, na bahagi ng dating TCT No. 215101 na siyang anak na titulo ng TCT No. 205198 na anak ng din lang ng TCT no. 143015, na nanggaling sa TCT No. 138935, na nanggaling naman sa TCT No. 30413 na orihinal na TADECO Title sa mga lupa ng Asyenda Luisita sa Tarlac City na mula lang din sa titulo ng TABACALERA na TCT No. 4173;

7. Nagsampa ng kasong unlawful detainer ang TADECO sa mahigit 100 manggagawang bukid noong 2013, naipabasura ito ng mga manggagawang bukid, dahil kinilala ng lokal na korte, na wala naman talagang batayan ang kaso, ngunit kahit walang batayang legal para sa pagpapalayas, at walang anumang “court order” na may bisang magpalayas, kinasangkapan ng TADECO, ang posisyon sa gobyerno ng kaanak nitong Pangulo ng bansa, kaya epektibong na-command ang buong kapulisan ng Tarlac, pati AFP, para protektahan ang pang bubuldozer ng palay, panununog at pagwawasak ng kubo, pagpapalayas sa mga magsasaka, at pagbabakod;

8. Aabot ng 10 milyon piso ang kabuuang puhunan ng mga binuldozer na palay at gulay, kasama ang mga kubo na winasak. Aabot na din ng isang daang milyon mahigit, ang nawalang oportunidad sa ani, ngayong tatlong taon na nilang itiniwangwang ang lupa;

9. Patong-patong naman na gawa-gawang kasong kriminal ang isinampa ng TADECO sa mga manggagawang bukid, pati sa isang konsehal ng bayan ng Tarlac na taga Balete mismo, gayong usapin ito ng tunggalian ng karapatan sa lupa at hindi kasong kriminal dapat;

10. Habang may nakabinbin pang omnibus motion ang AMBALA na nakafile sa Supreme Court hinggil sa kabuuang pagkukuwestyon ng mga manggagawang bukid sa pamamaraan ng pamamahagi ng lupa sa Asyenda Luisita mula sa maanomalyang TAMBIOLO land reform, kasama ang usapin sa iligal na APFU, ang hindi umuusad na audit para masingil na ang 1.33 bilyong pisong utang ng mga Cojuangco Aquino, ang maanomalyang listahan ng mga benepisaryo na nagtanggal ng karapatan sa dapat na magkaroon ng lupa, ngunit nagbigay ng karapatan sa mga di karapat-dapat, at lalong higit sa pinaliit pang lalong sukat ng lupa na inilaan para sa pamamahagi sa mga benepisaryo sa Asyenda Luisita;

11. At nakabinbin din sa DOJ ang mga kaso na isinampa ng mga manggagawang bukid hinggil sa marahas na pagpapalayas sa kanila sa kanilang bukid na sinasaka, pati ang aktuwal na mga halaga ng sinirang pananim ng TADECO;

12. Mula nang mabakuran noong 2013 ang mga lupa sa Balete at Cutcut 2nd, hanggang sa kasalukuyan, nananatili itong agrikultural na lupa, na itiniwangwang lamang at pinabayaan ng TADECO.

Kaya, dahil sa mga nabanggit sa itaas:

1. Makatarungang isulong ng mga manggagawang bukid ng Asyenda Luisita ang Proyektong Bungkalan sa mga lupang agrikultural naman, kayang patunayan sa mga papel na bahagi ng dapat na maipamahagi pero hindi ipinamahagi, at ngayoy itinitiwangwang pa at iligal na kinakamkam ng mga Cojuangco Aquino;

2. Habang nakabinbin pa at dinidinig ang mga habol ng manggagawang bukid sa mga opisina ng mga ahensya at departamento gaya ng DOJ, at Korte Suprema, makataong hayaan munang magbungkal ang mga magsasaka, hindi naman permanenteng istruktura ang mga palay at gulay at mga pananim, hayaan munang gawing produktibo ang lupa, at magsilbi sa kumakalam na sikmura ng mamamayan;

3. Ipatupad na dapat ng DAR, nang matapat, ang binanggit na ng Korte Suprema sa desisyon nito noong April 24, 2012, na ayon sa mandato ng DAR, sa ilalim ng batas ng reporma sa lupa, na malaong ipasailalim para sa repormang agraryo ang iba pang agrikultural na lupaing dating hawak ng TADECO na hindi nailipat sa HLI ngunit dapat na sinaklaw ng RA 6657;

4. Napakalinaw na hindi hiwalay na isyu/hiwalay na lupa/o hiwalay na pamamahagi dapat ang mga bagong nabigyan ng NOC na lupa ng TADECO sa Brgy. Balete at Brgy. Cutcut 2nd. Mga lupa ito na bahagi ng 6,443 ektaryang lupain ng Asyenda Luisita, at napatunayang matabang lupang agrikultural pa, na ibig din sabihin ay istorikal at makatarungang pag-aari ng mga manggagawang bukid ng Asyenda Luisita;

5. Dapat pa nga na pagbayarin ng daang milyong pisong danyos ang TADECO at mga Cojuangco – Aquino sa walang kaluluwa nitong pambubuldozer sa mga gulay at palay at pangwawasak at panununog ng kubo, at pagpapalayas sa mga magbubukid nitong 2013 hanggang 2014 sa kabila ng belated na deklarasyon ng NOC ng DAR.

Luisita farmers to Pope Francis: “Helping the poor is not a crime, free all political prisoners”

solidarity fast

Luisita farmers led by the Alyansa ng mga Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (AMBALA) and the national federation Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) appeal to Pope Francis to look into the concerns of 491 political prisoners in the country who are now on hunger strike.

“Those of us fighting against landgrabbing and loss of livelihood are also targets of repression, harassment suits, illegal arrests and even extra-judicial killings (EJK),” said Florida Sibayan, AMBALA chairperson.

Sibayan is a survivor of the 2004 Hacienda Luisita Massacre. Under Aquino, Sibayan was repeatedly threatened by state forces, and was arrested and detained thrice for defending their land rights. She is currently out on bail.

Several activists and supporters of Luisita farmers also face harassment suits. Despite a 2012 Supreme Court ruling for total land distribution, farmers claim that Hacienda Luisita is still controlled by President Aquino’s family.

“Helping the poor is not a crime. Those who do are unjustly arrested under this repressive regime. We appeal for Pope Francis’s intercession to free our defenders,” said Sibayan.

UMA Deputy Secretary General Ranmil Echanis said that repression and criminalization of agrarian disputes and political offenses is part of state policy under Aquino’s Oplan Bayanihan (Operation Plan Cooperation).

“The growing number of political prisoners under Aquino is alarming. Majority of political detainees languishing in prisons all over the country are ordinary farmers, peasant leaders, community organizers and even professionals who went out of their way to help uplift the lives of ordinary farmers and calamity victims,” said Echanis.

Agricultural workers under UMA hope that the Pope’s intercession will also lead to the release of imprisoned peace negotiators and the resumption of peace negotiations between the government and the National Democratic Front (NDF).

“Land reform is a major issue in the social and economic reforms (SER) agenda of the talks. Continuing agrarian unrest in the President’s own backyard, Hacienda Luisita, must be of immediate concern to both parties,” said Echanis.

Luisita farmers will join activities organized by the People’s Committee to Welcome the Pope (People’s Welcome), a network composed mostly of sectors from the poor and the oppressed.

Farmers will fast starting January 15 at the Liwasang Bonifacio Kampuhan to echo their appeal: “Pope Francis, Pope of the Poor, stand with us for land, justice and peace!”

Luisita Farmworkers to Pope Francis: “Fight with us!”

pope2

Luisita farmers write postcards to Pope Francis: “Land and justice! Fight with us, Pope of the Poor!”

December 27, 2014, Balete, Tarlac City  — In a Christmas party held today in Hacienda Luisita, farmworkers said that they are looking forward to Pope Francis’ visit in January next year. Fr. Jess Dumawal, MSC who led the celebration said that the Pope is a champion of the poor and in particular to the Catholic Church’s teaching that “agrarian reform is, moreover, a political necessity, a moral obligation”.

The Pope’s address to Popular Movements made in the Vatican City on October 29, 2014 resonates in Hacienda Luisita.  Violent incidents against farmworkers have been ongoing since 2013, coinciding with the commencement of government’s “land distribution” activities in Luisita. Victims point to President Aquino’s kin, their goons and minions in the police and the military as the perpetrators. Luisita farmers are not alien to the Pope’s own words, “Cruel are the images of forced displacements, of bulldozers pulling down small houses, images so like those of war.”

The party held in Barangay Balete was organized for the children of farmworkers and members of the Alyansa ng Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (AMBALA), an affiliate of the national federation, Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA).

Church people have been assisting Luisita farmers in providing seeds and teaching non-conventional but scientific farming techniques such as organic farming and production of organic fertilizers and pest control.  They have been witnesses to the effects of the sham land reform in Hacienda Luisita.  Crops in AMBALA’s model farm in Barangay Mapalacsiao were destroyed on orders of officials from the Department of Agrarian Reform (DAR), the local government and police last June. With the continued support from church people, farmers were able to recover from the losses and start over.

The Department of Agrarian Reform Adjudication Board (DARAB) in Tarlac recently sent summons to at least 8 farmers in Mapalacsiao for allegedly unlawfully occupying and possessing the landholdings. The tillers have been cultivating the said farmlots since 2005 but the DAR awarded these to other farmers via a lottery drum (tambiolo) raffle last year, thus causing conflict among the “farmworker-beneficiaries.”

AMBALA Chairperson Florida Sibayan, a survivor of the 2004 Hacienda Luisita massacre,  said that they no longer trust the DAR, the courts or the police in Tarlac  — they no longer expect these authorities to help them seek justice.

Farmworkers have now found strength in Pope Francis’ words: “I accompany you with my heart on this journey. Let us say together from our heart: no family without a dwelling, no rural workers without land, no worker without rights, no person without the dignity that work gives.”

“We have been fighting for land and justice for decades. Fight with us, Pope of the Poor!” Sibayan urged Pope Francis.

pope

HLMX Cultural Solidarity Event

facebook_1415242261947

Friday, 7 November 2014

UP College of Mass Communication

DIliman, Quezon City

Ito ay kultural na gabi ng pagkakaisa para sa Lupa at Hustisya. Ito ay pananawagan ng katarungan para sa Hacienda Luisita Massacre. Ito ay sama-samang paglaban para sa tunay na reporma sa lupa.

HLMX T-shirts, DVD copies of Tudla’s “Lupa at Hustisya: Hacienda Luisita” video  and organic red rice from Hacienda Luisita will be available. All proceeds will go to the legal defense fund of Hacienda Luisita far

mers and their bungkalan land cultivation campaign.

1PM Exhibit // Street Painting

4PM Film Screening: Aklasan! // Sa Ngalan ng Tubo // Lupa at Hustisya

7PM Cultural Night / Launch of music videos

Goons N’ Guns // 5 Year Plan // Gazera Chickoy Pura // Talahib // Bobby Balingit // Alay Sining Pingkaw // The Exsenadors // TKNK BLKD // Kartel + Lion & The Scouts