#15yearsofBulatlat | Reporting on Luisita, ‘boldest, most comprehensive and consistent’

#15yearsofBulatlat: Sa pag-igting ng panloloko, pandarahas at pangangamkam ng hacienderong rehimen ni BS Aquino mula 2013, naging aktibo naman ang Bulatlat.com sa paglalabas ng mga ulat ng AMBALA-UMA at Luisita Watch, nang hindi kinakaligtaan ang responsableng pangangalap ng primaryang impormasyon at kumpirmasyon mula mismo sa erya, sa mga biktima o apektadong manggagawang-bukid, mga saksi at mga awtoridad.

Ang masugid na pagsubaybay, masinop na pagkalap ng mga datos, at napapanahong pagbabalita ng Bulatlat.com sa tampok na isyung ito ng mga magbubukid at mangagawang agrikultural mula noon hanggang ngayon ay walang duda na siyang pinakamahusay at masasabing “second to none.”

Source: #15yearsofBulatlat | Reporting on Luisita, ‘boldest, most comprehensive and consistent’

Advertisements