Mensahe ng pakikiisa sa AMBALA sa okasyon ng summit nito

Mabuhay ang AMBALA!
Isulong ang pakikibaka sa Hacienda Luisita!
Mabuhay ang mga magsasaka at manggagawang bukid!

UMA Pilipinas

AMBALA summit

pahayag

Ni Prof. Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle
August 15, 2015

pdf-button-clear-1

CLICK FOR ENGLISH TRANSLATION

Ikinararangal ko pong ipaabot ang militanteng pagbati ng International League of Peoples’ Struggle (ILPS) sa Alyansa ng Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (AMBALA) sa okasyon ng Summit nito ngayong ikalabing lima at labing anim (15 at 16) ng Agosto.

Kami sa ILPS ay bumabati sa inyong matibay na pakikibaka at mga tagumpay na natamo hanggang ngayon laban sa pinakamakapangyarihang pamilyang malaking komprador-asendero sa bansa. Batid ng buong daigdig ang dakilang welga ng Hacienda Luisita at ang AMBALA bilang pinakamalawak na samahan ng masang anakpawis sa Hacienda Luisita na nananawagan para sa tunay na reporma sa lupa.

Malaki ang simpatya ng mga mamamayan ng mundo sa paghihirap ninyo bunga ng pinakamasahol na pang-aapi at pagsasamantala, kabilang ang mapanlinlang na paggamit ng stock distribution option sa mahabang panahon, ang kasumpsumpang masaker at serye ng…

View original post 491 more words

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s