AMBALA Manifesto vs Luisita Solar Power Project

Hacienda Luisita farmers’ led by AMBALA release a manifesto against the Tarlac Solar Power project to be constructed in disputed agricultural lands.

UMA Pilipinas

MANIPESTO PARA TUTULAN ANG PETROGREEN CORPORATION O ANUMANG KORPORASYON SA PAGTATAYO NG MGA PERMANENTENG ISTRUKTURA SA MGA LUPA NG MGA MAGSASAKA NG ASYENDA LUISITA NA DINIDINIG PA SA DAR AT SA KORTE SUPREMA.

IMG_20150803_165218

pahayag

Kaming mga manggagawang-bukid at magsasaka ng Asyenda Luisita at kasapi ng Alyansa ng Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (AMBALA) ay mahigpit na tumututol na maitayo ang humigit-kumulang limampung ektaryang (50-hectare) Tarlac Solar Power Project sa Barangay Balete at Barangay Lourdes (Texas), at sa anumang mga proyekto sa lupa naming mga magsasaka sa Asyenda Luisita na hindi naman kaming mga magsasaka ng Asyenda Luisita ang tunay na makikinabang kundi ang iilang mga pribadong kumpanya lamang at kinasangkapan pang puhunan ang pera ng taumbayan.

Habang laging kapos ang badyet para sa serbiyong panlipunan at pangangailangan ng mamamayan, may pondong laan ang gobyernong Aquino sa pamamagitan ng kanyang Kagawaran ng Enerhiya (DoE) para bigyan ng 3.95 bilyong pisong puhunan ang…

View original post 941 more words

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s