Bukas na liham sa mga Kapwa Manggagawang-Bukid at mga Mamamayan ng Hacienda Luisita

lakbayan

WALANG KASAWA-SAWA at hindi pa natatapos ang panloloko, pandadahas, at pangangamkam na dinadanas natin sa ilalim ng Rehimen at Pamilya ni BS Cojuangco-Aquino.

Naririyang paglaruan nila tayo at BOLAHIN sa tambiolo ang ating mga karapatan para tayo’y hatiin at pag-away-awayin. Bakit kailangang ang taga Texas ay mapunta sa Mapalacsiao o ang taga Balete ay mapunta pa sa Pando? Gayong may mga matatabang lupang agrikultural sa mga barangay na nabanggit. Naririyang igisa nila tayo sa pagpapapirma ng APFU, nang hindi naman talaga pinapaliwanag ang ibig ipakahulugan nito. Tayo pa pala ang nag-a-apply na nais nating bayaran ang lupa? E, hindi ba lupa ito na ating pinaglaban at binuwisan ng buhay at napagdesisyunan ng Korte Suprema na dapat ipamahagi sa magsasaka, kaya nga ang iligal nilang naibenta, ay dapat nilang bayaran sa magsasaka–ito ang 1.33 bilyong piso na bahagi ng desisyon ng Korte Suprema nitong April 24, 2012.

Matagal na nating nabuko, at inilalantad na BANGKAROTE ang CARP o CARPER o anumang ekstensyon nito. Ito ang bulok-na-batas na nagsubo sa atin sa bogus na pamamahagi ng lupa sa iskemang SDO na lalong nagpahirap sa ating mga pamilya. Sa tunay nitong kulay at anyo, ang CARP/CARPER o anumang magiging ekstensyon pa nito, ay gatasang baka lamang ng mga Panginoong Maylupa gaya ng mga Cojuangco-Aquino.

Tignan natin: Binayaran ng 471.5 milyong piso ng LandBank (na kinaltas sa kaban ng bayan) ang Pamilyang Cojuangco-Aquino na limang dekadang nagnakaw at nagkait ng ating lupa, habang tayong mga tunay na may-ari ay nananatiling hindi pa nasasaulian ng 1.33 bilyong pisong danyos sa lupang iligal nilang ibinenta. Tayo pa nga diumano ang may utang na kailangang bayaran pa sa loob ng tatlumpong taon, kahit pa tayo itong nanakawan ng kabuhayan, ng buhay mismo, at ng lupa.

Paano tayo nagka-utang gayong binabawi lamang natin ang lupang deka-dekadang inagaw at ipinagkait sa atin? Tayo pa nga ang dapat sumingil ng renta sa deka-dekadang taon na pinakinabangan nila ang lupa na ninakaw nila sa atin.

Hindi din natigil ang MILITARISASYON at paglabag sa ating mga karapatang tao kahit pagkatapos ng dakilang welga. Naririyang tinatakot nila tayo at sinisiil para madisorganisa tayo at humina ang ating pagkakaisa para ituloy ang laban. Naririyang malalim ang gabi, manununog sila ng mga kubo ng magsasaka, o tanghaling tapat ay sasagaan nila ng buldozer ang mga hitik na bunga ng ating mga alagang pananim. Naririyang samsamin nila ang ating mga gamit sa kubol, at lansagin ang ating tapang sa pagsunog ng ating mga bandila.

Naririyang SUHULAN nila ang ating hanay, at bumigay ang mga mahihinang elemento sa ating panig tulad nina Eldi Pingol, Domeng Santos, Noel Mallari, Felix “Dedek” Nacpil, Jr., Manuel “Bani” Mandigma, Rodel Mesa, Lito Bais at Jun Tabangin na naengganyong magpabayad, magpagamit, at makipagtulungan sa kanila laban sa interes nating mga manggagawang bukid.

Naririyang ang mga nananatiling tapat na lider naman natin at mga aktibista ay dinadahas at sinasampahan ng mga patong-patong na gawa-gawang kaso. Ilang beses na nga ba nilang kinulong sina Florida “Pong” Sibayan, at iba pang mga tapat na lider natin, pero nananatiling hindi sila nangingiming ipaglaban ang ating mga interes. Pinakahuli ang kanilang tangkang takutin at pahinain ang loob ni Konsehal Emmy Ladera-Facunla, natatanging lingkod bayan na kasama at kakampi natin sa ating laban, nang sampahan siya ng mga gawa-gawang kaso gaya ng Trespassing, Malicious Mischief atbp.

Ang pinakamasahol, itong pilit nilang pagtatago, at pagpupuslit ng lupang dapat ay mapasa-atin, pero kanilang patuloy na kinakamkam at inaangkin.

Akalaing mula sa 6,453 ektaryang lupain ay 4,099 ektarya na lamang ang ipinamahagi sa atin. Dobleng beses nilang ibinawas ang mga kalsada, kanal, atbp, gayong nabawas na ito noong 1989 pa nang mapasok tayo sa SDO. Bukod diyan, pilit nilang pinapaniwala ang mga tao sa kanilang kasinungalingan na ang libong ektarya mahigit na kinupit nilang mga matatabang lupang mainam sa ating mga gulay at palay ay mga lupang INDUSTRIYAL at RESIDENTIAL na diumano. Ngunit, deka-dekadang na natin itong pinagyayaman, binubungkal, at pinagluluwal ng pagkain sa ating mga lamesa at sa lamesa ng bayan.

Ang totoo: Halos aabot ng 1,500 ektaryang lupain ang sinubukan nilang ILIGAL na itago, ipuslit, at itakas pero sa huli, walang baho na hindi maaamoy, dahil mahuhuli natin ang kanilang mga modus-operandi. Inililipat lamang nila ng iba’t ibang pangalan ng “may-ari” pero kung susuriin, ang lahat ng mga kumpanyang ito’y pag-aari ng pamilyang Cojuangco-Aquino sa ilalim ng kanilang pampamilyang korporasyon na Jose Cojuangco and Sons Co.

Wa, marami sa atin ang nabitag na magsangla at magbenta ng mga lupang nabunot sa tambiolo, pero ito ay dahil sa masugid nilang pananalakay sa ating kahinaan sa kapangyarihang pang-ekonomiya at kakapusan nating sumapol ng kanilang mga intensyon. Hindi talaga alam ng madami ano ang implikasyon ng pagpaparenta, habang matagal na tayong hikahos kaya kung bibitagin tayo sa pera, hindi lubusan ang kasalanan natin na tuluyan ngang madulas. Mas malaki ang kasalanan nila na nanamantala ng ating hikahos na kalagayan.

Ang totoo, ang sistematiko’t planadong pagpapakawala ng diumanong mga bibili at rerenta ng ating mga lupa ay para lamang bawiin sa atin at muling irekonsentra ang pagmamay-ari ng lupa. Makikitang ang mga gaya ni Virgie Torres at iba pa ay walang mintis na mga alagad din at anino ng mga Cojuangco-Aquino. Ang totoo, ang sistematiko’t planadong pagpapakawala ng diumanong mga bibili at rerenta ng ating mga lupa ay para lamang bawiin sa atin at muling irekonsentra ang pagmamay-ari ng lupa. Makikitang ang mga gaya nina Virgie “Casino Queen” Torres, Tongressman Noel Villanueva, at iba pa ay walang mintis na mga alagad din at anino ng mga Cojuangco-Aquino. Ang kanilang plano sa Asyenda Luisita: Gawin itong isang ECOZONE!

Alinsunod sa disenyo ng “W Growth Corridor of Central Luzon” na nabalangkas pa noong panahon ng dating pangulong si Fidel Ramos. Sa planong ito, walang kapuwang-puwang ang interes ng mga magsasaka. Hindi lamang basta sasaklawin ang kanilang mga lupang agrikultural at pilit na ikokonbert sa ngalan diumano ng kaunlaran, kundi hanggang sa kani-kanilang mga tirahan na napipintong gibain para bigyang daan ang mga nagtatayugang mga gusali, pabrika, at mga pabahay na hindi naman mga magsasaka ng Asyenda Luisita ang maninirahan ni makikinabang.

Hindi tayo tumututol sa pag-unlad. Pag-unlad nga ang hangad natin sa pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa. Ngunit magkaakibat at nagtutulungan ang tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon. Mariin ang ating pagtutol sa mga pag-unlad diumano na ang umuunlad lamang at makikinabang ay interes ng dayuhang kapital, at interes ng iilan. Sino ang makikinabang ng mga gagawing produkto sa mga pabrikang itatayo? Babaratin nila ang ating lakas paggawa, at sisipsipin ang napakamurang hilaw na materyales, isusubo nila sa atin ang pagbili ng mga ito, pero ang super tubo sa kanilang negosyo ay hindi magagamit para sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa, bagkus ibabalik nila sa bansang pinanggalingan nila. Iginigisa tayo sa ating sariling mantika. Habang kung pisikal na ipamamahagi nila sa atin ang kabuuang lupa ng Asyenda: maibabalik sa atin ang dignidad natin sa paggawa, may pagkain sa lamesa, at may kakayanan pa tayong makalahok sa pamilihan na siyang tunay na magpapalago ng ating ekonomiya.

Pero sa pagtatanggol ng mga sakim sa kanilang interes: kahit pa manunog sila ng kubo, manakot sa presenya ng militar, mangbuldozer ng mga bunga ng ating sakahan—walang pangingilabot na mararamdaman ang pamilya ni BS Noynoy Aquino. Naghuhumindig na pagsasantabi sa katarungan at mga batas pantao ang nangyayari sa Asyenda Luisita. Ang tanging batas nila’y nakatuntong sa tsapa ng kanilang pagiging kapamilya ng Pangulo ng Pilipinas.

Ang kanilang layunin ay patigilin tayo sa ating mga laban. Matakot na tayo. Huwag nang pumalag pa, para igiit ang ating mga karapatan. Ngunit, kasaysayan din natin ang nagpapaalala sa atin na walang puwang ang takot at pagsuko kapag ang ipinaglalaban nati’y mga istorikal, moral, at lehitimong mga karapatan.

Ang laban natin sa lupa at hustisya’y nagsimulang laban lamang ng ating mamamayan, pero ngayon, alam na nating laban ito ng buong bayan. Minsan na tayong naghatid ng inspirasyon sa daang libong mamamayan ng Pilipinas maging sa ibang bansa nang tindigan natin ang ating mga karapatan sa DAKILANG WELGA noong 2004.

Gawin nating mga sulo na may di namamatay na ningas ang mga alaala ng mga martir na anak ng Asyenda Luisita. Huwag nating sayangin ang buhay na inialay ng mga gaya nina Abel Ladera, Ric Ramos, Jhavie Basilio, Jhune David, Jesus Laza, Jessie Valdez, Juancho Sanchez, Jamie Pastidio, Padre William Tadena, at ng marami pa nating mga kasama di man mabanggit ngunit bahagi sa ating iisang pakikibaka. Gawin nating huwarang halimbawa ang kanilang mga buhay na lubos na inialay para sa katuparan ng ating mga karapatan.

Tignan sa isang panig gaano man ka-makapangyarihan, iisang pamilya ang Cojuangco-Aquino, habang kung tayo lamang ay MAGKAKAISA mangilabot sila sa sampung-libong pamilya na lakas ng ating hanay. Ganito ang lakas natin noong panahon ng Welga, kaya nagtamasa tayo ng ilang mga taktikal na tagumpay. Nagawa na natin, kaya may katiyakang kaya pa nating maabot, at mahigitan pa nga ang mga inabot na nating lakas.

Organisahin natin ang ating mga kapamilya. Hindi ito laban lamang ng mga ama, kundi laban din ng mga ina, at lalong laban ng ating mga anak. Kasama natin silang makikinabang ng anumang aabutin ng ating tagumpay. Organisahin natin ang ating mga kapitbahay. Harapin ang takot. Hindi natin minamaliit ang kalaban, at hindi din dapat minamaliit ang ating bilang na nasubok na ng kasaysayan.

Makipag-ugnayan sa organisasyon natin. Sino nga ba ang naririyan na mula’t mula pa para itaguyod ang ating laban? Sa ilalim ba ng anong organisasyon na-isulong ang petisyong naghatid sa atin sa tagumpay na desisyon ng Korte Suprema na ipamahagi na ang lupa?

Kakapalan na ng mukha nitong mga Cojuangco-Aquino para sabihing dapat idiskwalipika ang AMBALA, at wala itong karapatan na itaguyod ang interes ng mamamayan! AMBALA lamang naman mula’t mula ang nagtaguyod ng ating mga interes bilang mamamayan at manggagawang bukid ng Asyenda Luisita. Kung hindi sa AMBALA, wala ang mga maliliit nating tagumpay, at patuloy tayong malilinlang gaya ng paulit-ulit nilang sinusubok ngayon. AMBALA lamang ang naging boses ng katotohanan sa loob ng Asyenda Luisita. Kakapalan na ng mukha ng mga Cojuangco-Aquino na kaladkarin pa ang pangalan ng Diyos sa kanilang sagad sa kaluluwang kasakiman.

Lalong higit na dapat tayong MAGKAISA. Ang lakas ng AMBALA ay ang kanyang kasapian. Ang lakas ng mamamayan ay ang AMBALA. At hindi nakakaladkad o napipilit ang Diyos na pumanig. Alam nitong pumanig sa higit na aba, sa inaapi’t pinagsasamantalahan, sa mga nakalimutan na ng lipunang ito. Hindi tayo nanggugulo lamang. Hindi panggugulo ang pagsasabi ng tapat na kalagayan, at paglalantad ng kanilang panloloko sa kanilang pilit na isinusubong “kaayusan” na hindi naman nagsisilbi sa interes nating mga mamamayan kundi nagsisilbi lamang sa interes ng iilan.

Patatagin pa natin ang AMBALA at suportahan ang mga pagkilos natin para higit pang makamit ang mga tagumpay para sa ating iisang interes: Lupa at Hustisya! Nagawa na natin, ipagpatuloy lamang natin!

SULONG! TULOY ANG LABAN! IPAGTANGGOL ANG ATING MGA KARAPATAN!

KONSOLIDAHIN ANG ATING HANAY PARA SA IBAYONG PAGTATANGGOL
AT PAGGIGIIT NG ATING MGA KARAPATAN SA LUPA!

TANGANAN ANG GINTONG MGA ARAL NG DAKILANG WELGA!
BIGUIN ANG MGA MANIOBRA NG MGA COJUANGCO-AQUINO!
LANSAGIN ANG SABWATANG DAR-PNP-AFP-JOSE COJUANGCO & SONS!

ILANTAD AT TUTULAN ANG PEKENG PAMAMAHAGI NG LUPA SA ASYENDA!
IBASURA ANG SISTEMANG TAMBIOLO NG PAMAMAHAGI NG LUPA!
LABANAN ANG PANGANGAMKAM NG COJUANGCO-AQUINO!
IPAMAHAGI ANG KABUUANG LUPA NG ASYENDA LUISITA, NGAYON NA!
SINGILIN ANG 1.33 BILYONG PISO!

MILITAR SA ASYENDA, PALAYASIN!
LABANAN ANG PANDARAHAS NG COJUANGCO-AQUINO-AFP-PNP!
PAIGTINGIN ANG LABAN SA LIBRENG PAMAMAHAGI NG LUPA!
ISULONG AT ITAGUYOD ANG KOLEKTIBONG PAG-AARI!
ISULONG ANG KOOPERASYON! PAUNLARIN ANG PRODUKSYON!
TUTULAN ANG KOMPENSASYON SA MGA COJUANGCO-AQUINO!
IBASURA ANG CARPER! ISABATAS ANG GARB!

Alyansa ng mga Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (AMBALA)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s