Luisita farmers hold general assembly amidst threats

IMG_3303BALETE, TARLAC CITY, JUNE 7 – Farm workers under the Alyansa ng Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (AMBALA) today vowed to continue with their struggle for genuine land reform and justice as they held their general assembly today amidst continuing threats from the Cojuangcos – Aquinos and their cohorts inside Hacienda Luisita.

AMBALA lambasted the Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) and the Department of Agrarian Reform (DAR) for having effectively reconsolidated control of supposedly distributed Luisita lands back to the Cojuangco-Aquinos mainly through the arriendo or leasehold system and outright land grabbing.

The assembly which was attended by more than 500 persons was held in the covered court of Brgy. Balete. Delegations from national peasant organizations in Manila and in Central Luzon also attended the activity in solidarity with AMBALA.

Among the general resolutions approved in the assembly were the thoroughgoing development of the bungkalan movement (collective tilling of the land); the effective resistance to the arriendo system; the repudiation of past AMBALA leaders who have already been co-opted by the Cojuangco-Aquinos, the intensive campaign to commemorate the 10th year anniversary of the Hacienda Luisita massacre on November 16, and the calling for the ouster of Cojuangco-Aquino scion Benigno Aquino III.

According to AMBALA, it was the DAR itself which cleared the way for the institutionalization of the arriendo system starting with the bogus process of issuing lot allocations through raffle draws. The said process brought about the current chaos in the Luisita barangays where around 34 percent of farmer beneficiaries where supposed to have been allotted lands far from their places of abode, rendering it very impractical for them to work on these lands. The situation is being aggressively taken advantage by sugar planters deployed by the Cojuangco-Aquinos to pressure the farmers to enter into illicit and unjust land lease arrangements. The main leaseholders are incumbent Congressman and vice chairperson of the house Committee on Agrarian Reform Noel Villanueva, and known Pnoy shooting buddy and former Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) chairperson Virgie Torres.

AMBALA also cited how DAR has, in effect, been encouraging the violent and forced eviction of more than 100 farm workers in the 358 hectares of land in barangays Balete and Cutcut which ironically has already been issued a Notice of Coverage in December 17, 2014. DAR has just recently denied the petition for a Cease and Desist Order (CDO) of AMBALA against the Tarlac Development Corporation’s (TADECO) eviction and fencing activities by conceding that TADECO was just protecting its properties.

AMBALA also formally repudiated some of its former leaders including United Luisita Workers Union (ULWU) acting chairperson Lito Bais, former chairmen Rodel Mesa and Felix “Dedek” Nacpil, Jr. and former vice chairman Noel Mallari. The media and non-government organizations (NGO’s) are advised that these said persons cannot anymore represent AMBALA nor the genuine aspirations of its members or of the farm workers and residents in the Hacienda.

AMBALA, in coordination with the Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura, Alyansa ng mga Magbubukid sa Gitnang Luson, and Kilusang Magbubukid ng Pilipinas and other organizations, will join the Peasant Lakbayan of CARP victims this June, and prepare various activities and projects for the commemoration of the decade-old Hacienda Luisita massacre.

AMBALA has also decided to actively join the calls for the ouster of President Aquino for the fake land distribution and ongoing land grabbing activities in the Hacienda and for perpetuating corruption in government through the PDAF and DAP.

AMBALA chairperson Florida Sibayan declared that the general assembly a big success that will surely make AMBALA stronger in resisting all threats against the aspirations of the farm workers and residents in Hacienda Luisita.

IMG_3341

CARPER IBASURA! NOYNOY PATALSIKIN!
LUPA AT HUSTISYA PARA SA MAGBUBUKID NG HACIENDA LUISITA!

Sa mahabang panahon, ang Hacienda Luisita ay kinikilala bilang modelo ng programa sa reporma sa lupa ng gobyerno – ngunit hindi bilang huwaran ng tagumpay kundi salamin ng KABIGUAN ng pamahalaan na wakasan ang monopolyong pagmamay-ari at kontrol sa lupa ng malalaking panginoong maylupa at dayuhang korporasyon sa bansa.

Nang dahil sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP, naranasan ng mga manggagawang-bukid ng Hacienda Luisita ang halos lahat ng anyo ng panloloko at pandarahas sa kamay ng sabwatan ng Department of Agrarian Reform (DAR) at asenderong angkan ng mga Cojuangco-Aquino.

Mula 1988 hanggang 2004, ipinahintulot ng CARP ang pagpapatupad ng stock distribution option o SDO, isang tusong pag-iwas sa pamamahagi ng lupa. Idineklarang “stockholder” ng Hacienda Luisita, Inc. (HLI) ang mga manggagawang-bukid na walang sariling lupa at mala-aliping nagtatrabaho. Ang pakikibaka laban sa di-makatarungang SDO ay sinuklian ng mga Cojuangco-Aquino ng higit pang inhustisya at walang-habas na karahasan – sa masaker na kumitil sa buhay ng pitong magbubukid noong Nobyembre 16, 2004, at sa sunud-sunod na pamamaslang ng mga lider-magsasaka at iba pang tagasuporta ng laban sa Hacienda Luisita.

Ang makasaysayang desisyon ng Korte Suprema noong 2012 para sa pamamahagi ng lupa sa Hacienda Luisita ay nasadlak sa samu’t saring maniobra na pumapabor sa pamilya Cojuangco-Aquino. Ang mga proseso ng DAR ay garapalang pumabor sa interes nilang pigilan ang pamamahagi ng lupa at panatilihin ang kontrol sa libu-libong ektarya ng agrikultural na lupa ng asyenda.

Dahil kinikilingan ng CARP ang “karapatan” ng panginoong-maylupa sa tinatawag na “makatarungang kumpensasyon” (just compensation), agad-agad na naglabas ang gubyernong Aquino ng maanomalyang halaga na halos kalahating bilyong pisong (Php 471.5 MILYON) bilang bayad raw sa pamilya Cojuangco-Aquino sa 4,500 ektaryang lupa ng Hacienda Luisita.

Ang mga lupaing ito, bago pa man pisikal na maipamahagi sa mga benepisyaryo, ay mabilis na binabawi ng pamilya Cojuangco-Aquino sa pamamagitan ng hindi-patas at ilegal na kasunduan sa rentahan o aryendo na itinutulak ng mga tuta at ahenteng pinanser sa pagtatanim ng tubo – gaya ng kilalang Kabarilan ni PNoy na si Virgie Torres, Cong. Villanueva at Arsing Valentino.

Malinaw na nagmaniobra ang pamilya Cojuangco-Aquino para itago mula sa distribusyon ang halos isanlibong ektarya ng agrikultural na lupa. Mistulang garison ngayon ang mga barangay na napapalibutan ng mga gwardya, sundalo, bakod na semento at alabreng tinik gawa ng pangangamkam ng TADECO, RCBC, LRC, at CAT.

Pinakatampok dito ang 360 ektarya sa Balete at Cutcut. Noong Disyembre 2013, nag-isyu ang DAR ng Notice of Coverage (NOC) para maipamahagi na diumano ang lupa sa magbubukid.Sa kabila nito, naging marahas ang TADECO sa pagpapalayas sa mga nagbubungkal. Walang ginawa ang DAR kahit pa nagpetisyon ang mga magbubukid para itigil ang karahasan. Umabot sa anim na buwan bago magdesisyon ang DAR sa petisyon — na tumatanggi sa kahilingan ng mga magbubukid at lantarang pumapabor sa TADECO.

Ang mga nagtutulak ng ekstensyon ng CARP ay nagsasabi na dapat bigyan ng panahon ang DAR para kumpletuhin ang paglalabas ng mga NOC. Pero ang karanasan ng mga magbubukid ng Hacienda Luisita at ng iba pang magsasaka sa iba’t ibang panig ng bansa ay nagpapatunay na ang mga NOC at ang iba pang huwad na proseso ng DAR sa ilalim ng CARP ay hinding-hindi katumbas ng tunay na reporma sa lupa.

Ang CARP at ang CARPER ay dambuhalang panggagantso na bumibiktima sa mga magsasaka at manggagawa sa agrikultura sa buong bansa. Ang CARP ay hindi lang kabaligtaran ng hustisyang panlipunan at sosyo-ekonomikong reporma – ito rin ang nagsisilbing makapal na pantabing para itago ang talamak na korupsyon sa gobyerno, gaya ng pagbibigay ng limpak-limpak na kumpensasyon sa mga mangangamkam na gaya ng mga Cojuangco at pandarambong sa pork barrel para sa mga pekeng proyektong pang-agrikultura.

Malalaking pagsubok ang hinaharap ng AMBALA at ng libu-libong magbubukid ng Hacienda Luisita sa patuloy na laban para sa tunay na reporma sa lupa at hustisya para sa mga biktima ng masaker, pamamaslang at patuloy na pandarahas at panunupil. Kailangang pandayin ang mahigpit na pagkakaisa sa pagitan ng mga magbubukid upang maisulong ang kapakanan ng nakararami – dinggin ang mga hinaing ng bawat isa at resolbahin nang mapayapa ang mga sumusulpot na away at tunggalian sa pagitan ng mga kapwa-magsasaka, mga nagbubungkal at benepisyaryo. Palawakin ang AMBALA upang matatag na harapin ang tunay na kaaway – labanan ang panloloko, pandarahas at pangangamkam ng sabwatang DAR-Cojuangco-Aquino!

Isulong ang kooperasyon at paunlarin ang kabuhayan sa pagpapanibagong sigla ng kampanyang bungkalan, habang patuloy ang mga labanan sa mga korte, Kongreso, Senado, at iba pang institusyon ng gobyerno; sa opinyong publiko, at sa mga protesta sa lansangan. Kaisa ng AMBALA ang Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura, Alyansa ng Magbubukid sa Gitnang Luson, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas at iba pang alyansa at organisasyon ng magsasaka sa pagsuporta sa pagsasabatas ng Genuine Agrarian Reform Bill, at pagkontra sa mga hakbang sa pagpapalawig ng buhay ng pesteng CARP.

Kaisa rin ang AMBALA sa kilusan para sa pagpapatalsik sa asenderong pangulong Noynoy Aquino – hindi lang para sa lupa at hustisya sa loob ng Hacienda Luisita – kundi bilang makabuluhang hakbang tungo sa pagkakamit ng tunay na kalayaan at demokrasya para sa buong sambayanan.

Pahayag ng Alyansa ng Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (AMBALA) sa okasyon ng Ikatlong Pangkalahatang Asembleya
Bgy. Balete. Tarlac City | HUNYO 7, 2014

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s