Ibasura ang CARPER! – UMA / Ambala

pong3

Binigkas ni Florida “Pong” Sibayan ng AMBALA ang posisyon ng mga manggagawang-bukid ng Hacienda Luisita hinggil sa ekstensyon ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP), kanina sa hearing sa Senado.

Posisyon ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura / Alyansa ng mga Mangggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (AMBALA) hinggil sa Senate Bill 2188 o panukalang ekstensyon ng Comprehensive Agrarian Reform Program hanggang Hunyo 30, 2016.

Para sa Senate Committee on Agrarian Reform hearing, Mayo 21, 2014

Inirerehisto ng mga manggagawang-bukid sa ilalim ng UMA at AMBALA ang mariing pagtutol sa isa na namang ekstensyon ng peke, waldas at palpak na Comprehensive Agrarian Reform Program. Matagal nang dapat na ibinasura ang batas na ito dahil sa napakahaba at madugong rekord nito ng panloloko at pagpapahirap sa mga magbubukid.

Ang panukala para sa pagkumpleto ng komponenteng land acquisition and distribution (LAD) at paglalabas ng mga notice of coverage (NOC) para sa mga agrikultural na lupaing dapat saklawin ng programang ito — gaya ng isinasaad ng House Bill 4296 at nitong Senate Bill 2188 — ay isang grandyosong pagpapaasa at kahibangan. Matagal nang galit at ginigipit ang milyun-milyong magsasaka dahil sa CARP. Ang mga asendero’t aryendador na namamayagpag sa loob ng Kongreso, Senado at Malacanang ang siyang tanging matutuwa sa pagratsada ng hungkag na panukalang ito.

Masdan natin ang kalagayan ng mga manggagawa sa agrikultura sa Isla ng Negros, ang tradisyunal na balwarte ng malalaking panginoong maylupa gaya ng mga Cojuangco. Libu-libong ektarya ng lupain ang nananatili sa kontrol ng mga asendero dahil sa mga iskema ng CARP na corporative scheme at stock-distribution option (SDO). Aabot na sa 60% ang pagbawi o rekonsentrasyon ng lupain mula sa mga tinatawag na “benepisyaryo ng CARP.” Ang paglalabas ng mga NOC, gaya halimbawa sa Hacienda Ilimnan at Arloc sa Murcia ay hindi garantiya ng distribusyon ng lupa sa mga magbubukid — lalo na at ang lokal na pamahalaan ng Negros Occidental ay kasabwat ng mga dambuhalang kumpanyang multi-nasyunal gaya ng Dole sa pangangamkam ng lupa mula sa mga magbubukid.

Huwag na tayong lumayo pa. Sa mahigit 6,000 ektaryang bakuran mismo ni Pangulong BS Aquino sa Hacienda Luisita, nilalapastangan ng asenderong angkang Cojuangco-Aquino ang inilabas na panibagong NOC para sa mga lupain ng TADECO, ang ninunong kumpanya ng mga Cojuangco. Kaliwa’t kanan ang pananakot, pandarahas at panloloko sa mga magbubukid gamit ang pinakamatataas na opisyal ng DAR, AFP, PNP at mga korte lalo na sa probinsya ng Tarlac, para lamang makabwelo ang pangangamkam at pagpapanatili sa kontrol sa lupa para produksyon ng tubo at ilegal na pagpapalit-gamit (land conversion).

Sino ang maaasahan ng pamilya ng asenderong Pangulo bilang katuwang sa pagsabotahe ng repormang agraryo sa Hacienda Luisita? Nariyan ang kanyang Kabarilan na si dating LTO Chief at Casino Queen Virgie Torres na bagong salta sa Luisita bilang aryendador at kolektor ng ipinamahaging Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa pamamagitan ng barat na rentahan na bumibiktima sa gipit na “benepisyaryo.” At nariyan din mismo ang kagalang-galang na kinatawan ng Distrito ng Tarlac na nakaupo rin sa Komite ng Repormang Agraryo sa Kongreso, Rep. Noel Villlanueva, na matagal nang sumasaklaw sa libu-libong ektaryang lupain ng Luisita para sa pagpapatanim ng tubo para sa Central Azucarera de Tarlac ng pamilya Cojuangco-Aquino. Ang ipinagmamalaki ng gubyernong Aquino na 93% nang kumpleto ang distribusyon ng lupa sa Hacienda Luisita ay pinapasinungalingan ng malaganap na aryendo sa pangunguna ng mga personaheng ito na protektado ng DAR at Malacanang.

Halos kalahating bilyong piso mula sa kaban ng bayan ang ibinigay na kumpensasyon sa pamilya Cojuangco-Aquino para sa Hacienda Luisita. Pero ang mga agrikultural na lupain ng asyenda ay patuloy ngayong binabakuran at binabantayan ng mga bayarang sanggano, habang binubuldoser ang mga pananim, sinusunog ang mga kubo, binubugbog, minamartilyo ang ulo, pinapadampot at ipinapakulong ang mga magsasakang dapat ay benepisyaryo ng repormang agraryo. Ang mismong paglalabas ng NOC, nang hiwalay sa kabuuang lupain ng Asyenda Luisita na dapat ipamahagi batay sa utos ng Korte Suprema, ay parte ng panibagong panloloko na pinahihintulutan ng batas na CARPER.

Sobra-sobra na ang dalawa’t kalahating dekada ng implementasyon ng CARP para makita ng publiko na walang pangil ang batas na ito sa pagbuwag ng malalaking monopolyo sa lupa. Ang pondo ng bayan na inilalaan para sa huwad na programang ito ay nagiging gatasang-baka lang ng mga kurakot na pulitiko na madalas kaysa hindi ay kabilang din sa mga angkan o dinastiya ng makapangyarihang mga asendero sa buong bansa.

Lantad na sa madla ang talamak na korapsyon sa gubyerno. Dawit sa pork barrel scam ang mga ahensyang nangangasiwa sa agrikultura gaya ng DA at DAR. Napakalaking insulto para sa sektor ng mga magsasaka at manggagawa sa agrikultura ang pagsasangkalan sa hikahos na kalagayan ng mga magbubukid para makapag-imbudo ng mga pondo para sa mga tunog-magsasakang pekeng NGO na inaalagaan ng mga kurakot sa gobyerno. Pero higit pang malaking insulto ang daan-bilyong pondo – ANG TUMATAGINTING NA 150 BILYONG PISO – na patuloy na ilalagak mula sa kaban ng bayan para sa walang kwentang ekstensyon ng isang walang kwentang batas gaya ng CARP.

Sa pork barrel scam, kailangan pa ng mga tagapamagitan na gaya ni Janet Napoles at mga pekeng NGO para makapangurakot. Pero mas masahol ang CARP at ang panukalang ekstensyon nito, dahil ang mga tiwaling ahensya gaya ng DAR at ang mismong Opisina ng Pangulo na may kontrol sa pondo para sa debt service at unprogrammed items sa GAA ay patuloy na bibigyang kapangyarihan para maging “legal” at direktang daluyan ng limpak-limpak na kumpensasyon para sa lupang hindi naman binibitiwan ng mga swapang na asendero gaya ng pamilya ni Pangulong BS Aquino. Isang tingin lang sa kalunus-lunos na sitwasyon ng mga manggagawang-bukid sa Negros at Hacienda Luisita, makikita na ang garapalang pangungurakot – totoong hindi makatarungan ang tinatawag ng CARP na “just compensation.”

Wala nang maaasahan ang mga manggagawang-bukid at manggagawa sa agrikultura mula sa panibagong ekstensyon ng CARP. Matagal nang pinapanawagan ng UMA at AMBALA ang pagsusulong ng Genuine Agrarian Reform Bill (GARB) o na kilala ngayon bilang HB 252 bilang alternatibo sa pagpanaw ng CARPER sa susunod na buwan.

Sa interes ng tunay na reporma sa lupa at hustisyang panlipunan, kailangan nang ibasura ang bulok na batas, ilibing ang naghihingalong CARP.

Advertisements

One thought on “Ibasura ang CARPER! – UMA / Ambala

  1. Pingback: #SONA2015 | Hacienda Luisita Under Aquino |

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s